?

Log in

********* - Fairyteelz

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

April 22nd, 2008


Previous Entry Share Next Entry
04:13 pm - *********

Er is een religie die de mensheid niet onderdrukt.
Er is een religie die de mens neemt zoals zij is.
Er is een religie die de vrouw vrouw laat zijn; sexy en geweldig mooi.
Er is een religie in wiens naam nog nooit oorlogen zijn gevoerd.
Er is een religie die accepteert dat ieder mens anders is.
Er is een religie die accepteert dat sommigen op hun eigen geslacht vallen 
en anderen op het andere geslacht.
Er is een religie die accepteert dat de mens fetisjen heeft en vindt dat die uitgeleefd moeten worden.
Er is een religie die ernaar streeft ieder mens op te tillen naar een hoger niveau en tegelijkertijd realiseert dat ieder mens dit op een andere wijze doet.
Er is een religie die vindt dat mannen en vrouwen gelijk behandeld dienen te worden.

Er is een religie voor mensen als U en ik.

Deze religie heet Satanisme..                Mwuahahahaaaaa.. Sorrie, ik vondt het in ieder geval grappig=p
                                                                                                             Ergens hebben ze wel een punt,
                                                                                                             alleen het feit dat het dan wéér religie heet.
                                                                                                             Dat klinkt net zo erg als alle andere 'religies'.


  Bron:                               www.churchofsatan.com                                                        www.kerkvansatan.nl


(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com