?

Log in

Wat is wijsheid? - Fairyteelz

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

March 28th, 2008


Previous Entry Share Next Entry
04:42 pm - Wat is wijsheid?

Het lot vraagt niet om je instemming.

Laat je hartstocht niet de rede vervangen.

Mensen willen altijd datgene geloven waarvan ze denken dat het de waarheid is.

Blind zijn voor de waarheid is datgene zien waarvan je wil dat het er is
en dat je geen schade kan berokkenen of slecht nieuws betekent.

Dingen zien betekent niet dat ze er zijn.

Dingen die je niet kunt zien kunnen er wel zijn.

Geloven in toeval is een belediging voor het leven.

Je kan de wereld niet door een spiegel heen zien.

 

(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com